Monastery address

+977-1-4493515, 4493529, 4493539

Old Website

Website Under Construction!!!

क्र.स.

स्थानीय तहको नाम

जिल्ला

स्थानीय तहको प्रकार

प्रदेश

1 विराटनगर महानगरपालिका मोरंग महानगरपालिका प्रदेश नम्बर १
2 ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका बागमती प्रदेश
3 काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका बागमती प्रदेश
4 बिरगंज महानगरपालिका पर्सा महानगरपालिका प्रदेश नम्बर २
5 भरतपुर महानगरपालिका चितवन महानगरपालिका बागमती प्रदेश
6 पोखरा महानगरपालिका कास्की महानगरपालिका गण्डकी प्रदेश

Powered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.