Monastery address

+977-1-4493515, 4493529, 4493539

Old Website

Website Under Construction!!!

Nepal Gazette Download

image

Jan. 2, 2023

नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ भाग ३ पुष १५, २०५९ (सडक बोर्ड नेपाल)

Download
pdf

Jan. 2, 2023

नेपाल राजपत्र खण्ड ६० भाग ५, असार १४, २०६७ (सडक उपभोग दस्तुर दर सम्बन्धमा)

Download
pdf

Jan. 2, 2023

नेपाल राजपत्र खण्ड ६९ भाग ५, बैशाख २ गते, २०७६ (सडक उपभोग दस्तुर दर बृद्धि सम्बन्धमा)

Download
image

Jan. 2, 2023

नेपाल राजपत्र खण्ड ५० भाग ५, भाद्र ८ गते, २०७७ (सडक उपभाेग दस्तुर दर सम्बन्धमा – नारायणगढ मुग्लिङ्ग सडक)

Download

Powered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.